Konverterings­optimalisering

Konverterings­optimalisering

Forbedre nettstedet ditt slik at du når din bedrift sine mål, enten det er flere salg, mer trafikk eller flere henvendelser. Synlighet har erfaringen og kompetansen.

Har du kontroll på hva kundene gjør på nettstedet ditt? Gjør de det du ønsker at de skal gjøre? Og hvorfor ikke? Konverteringsoptimalisering handler om å få flere av brukerne på nettstedet til å gjøre det du ønsker de skal gjøre.

Kort om konverteringsoptimalisering (CRO)

På et gjennomsnittlig nettsted ligger konverteringsgraden, altså hvor mange som gjør det du ønsker de skal gjøre, på ca 2 prosent. Stemmer dette for nettstedet ditt, så vil det si at 98 prosent av brukerne dine ikke gjennomfører den handlingen du ønsker at de skal gjøre.

Konverteringsoptimalisering innebærer å jobbe strategisk med å øke denne andelen. Vi tar utgangspunkt i den trafikken du allerede har, identifiserer problem- og forbedringsområder på nettstedet, og gjør endringer som gir positiv effekt i form av økt konverteringsgrad og høyere verdi på for eksempel handlekurven.

A/B-testing og brukeratferd

Et nyttig verktøy når man jobber med konverteringsoptimalisering er A/B-testing. A/B-testing gjør det mulig å teste en endring på et nettsted før man faktisk publiserer endringen for alle besøkerne.

Med gode testverktøy kan man (helt uavhengig av publiseringsløsningen din) lage en ny versjon av en side hvor det er gjort én eller flere endringer. Man veksler så mellom å vise den originale og den nye versjonen av siden til besøkerne.

Når man har samlet nok data og kåret en vinner, implementeres eller forkastes endringene. Prosessen gjentas kontinuerlig med stadig mer effektive nettsider som resultat.

Les mer om hvordan vi jobber med A/B-testing her.

Få hjelp til konverteringsoptimalisering

Synlighet er brennende opptatt av å skape resultater. Resultatene skaper vi gjennom testing, måling, analyse og endring.

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Identifisere konverteringsmål som er riktige for ditt nettsted
  • Webanalyse av ditt nettsted fra et konverteringsperspektiv
  • Analyse av brukeradferd ved hjelp av blant annet heatmaps, clickmaps og scrollmaps
  • Lage hypoteser som kan testes
  • Oppsett og gjennomføring av AB-tester
  • Analyse av testresultater og hjelp til implementering

Vi oppnår bedre resultater daglig for våre kunder ved å teste viktige elementer på deres nettsteder.

Kontakt oss i dag for å skape et mer effektivt nettsted!