A/B-testing

A/B-testing

Alle nettsteder kan bli bedre og bidra til å nå din bedrift sine mål. Synlighet hjelper deg med å sette opp og analysere A/B-tester.

Du har kanskje mye trafikk på nettsidene dine, men gjør brukerne det du ønsker at de skal gjøre? En ønsket handling på nettsiden kan være å gjennomføre et kjøp, ta kontakt, legge flere produkter i handlekurven, eller å laste ned en brosjyre. A/B-testing er et nyttig verktøy når man jobber med konverteringsoptimalisering.

Kort om A/B-testing

AB-testing gjør det mulig å teste en endring på et nettsted før man faktisk publiserer endringen for alle som besøker nettsiden.

Med testverktøy som Visual Website Optimizer og Optimizely kan man enkelt opprette en ny versjon av en allerede eksisterende side, og gjøre endringer som man antar vil øke konverteringsraten.  Man veksler så mellom å vise den originale og den nye versjonen av siden til besøkerne.

Når testen begynner å samle data, kan vi følge resultatene og se hvilken av de to variantene som gir best resultater. Avhengig av hvilken versjon som fungerte best, implementerer eller forkaster man endringen.

En kontinuerlig prosess

A/B-testing er et nyttig verktøy for å teste endringer på nettsiden, men best effekt ser man når man lar A/B-testing være del av en større, kontinuerlig prosess hvor webanalyse spiller en sentral rolle. Prosessen konverteringsoptimalisering består av:

  1. Mål
  2. Webanalyse
  3. Hypotese
  4. A/B-test
  5. Analyse
  6. Implementasjon
  7. Analyse

Få hjelp til A/B-testing

Synlighet er brennende opptatt av å skape resultater. Resultatene skaper vi gjennom testing, måling, analyse og endring. Vi oppnår bedre resultater daglig for våre kunder ved å teste viktige elementer på deres nettsteder.

Våre analyseekpserter har lang erfaring innenfor mange ulike bransjer. Denne erfaringen tar vi med oss når vi jobber med konverteringsoptimalisering og A/b-testing.

Ta kontakt med oss i dag for hjelp til A/B-testing!