Kurs GDPR – personvernreglene i et markedsføringsperspektiv!

Ett år med GDPR- er du trygg på at alt er på plass? Ett år har gått siden de nye personvernreglene trådte i kraft, og vi har nå fått et klarere bilde av praksis og konsekvensene av det nye regelverket. Samtidig ser vi at mange fortsatt ikke er helt i mål med sine tilpasninger. Vi inviterer derfor til nytt og oppdatert kurs om GDPR og personvernreglene i praksis. Usikker? Meld deg på kurs i dag!

Ett år med GDPR- er du trygg på at alt er på plass?

Kort om de nye personverneglene

I juli 2018 trådte de nye personvernreglene i kraft. Reglene stiller krav til hvordan bedrifter samler inn, lagrer og benytter personopplysninger.  I etterkant har det kommet både praksis og klargjøringer både i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og andre EU-land, og vi har allerede sett regelverket tatt i bruk her hjemme med kraftige gebyrer til Tollvesenet, Bergen kommune og Oslo kommune.

Samtidig opplever vi at mange bedrifter fortsatt er usikre og mangler tiltak som må på plass.

På kurset går vi gjennom regelverket med spesielt vekt på hva regelverket innebærer for oss som markedsførere.

Kursdatoer:

Maks 12 deltakere per kurs. Kursene varer fra kl.10.00 til kl.15.00 (5 timer)

Hva lærer du på kurset om GDPR – personvernreglene:

Med dette som utgangspunkt setter vi nå opp en oppdatert runde med kurs om GDPR og personvernreglene med fokus på:

 • Gjennomgang av de viktigste begrepene innen GDPR og prinsipper og hovedregler innen personvern
 • Hva må minimum være på plass av dokumentasjon?
 • Innsynsrett og rett til sletting og begrenset behandling
 • Oppfølging av krav om dataminimering
 • GDPR i ansettelsesforhold
 • Ansvar i databehandleravtaler
 • Spørsmål om felles behandlingsansvar
 • Sikkerhet og sikkerhetsbrudd
 • Overtredelsesgebyr –praksis/erfaringer etter 1 år
 • Dagens cookie-lovgivning og mulige konsekvenser i den nye loven som er på trappene
 • Synlighet vil også gi en kort gjennomgang av GDPR i et markedsføringsperspektiv, der vi retter spesielt fokus på bruk av ulike typer verktøy og hva vi må være spesielt oppmerksom på.

Kurset holdes i samarbeid med Advokat Morten Bryn fra Codex Advokat, og vil ha en praktisk tilnærming.

Hva koster kurset?

Kurset koster kr.4.990.- per person og inkluderer lunsj.

Mva kommer i tillegg,  påmelding er bindende og kurset faktureres ved påmelding.

Hvor holdes kurset?

Oslo: Synlighets lokaler i Pilestredet 17, 4. etg.
Bergen: Synlighets lokaler i Møllendalsveien 1, 4 etg., Danmarksplass.
Trondheim: Quality Augustin Hotell og Konferanse, Kongensgate 26, Trondheim

Krav/forkunnskap – hvem passer kurset for?

Kurset forutsetter at du har satt deg inn i GDPR-regelverket og er i gang med tiltak i egen bedrift. Kurset passer for deg som er ansvarlig for nettsted og markedsføring i bedriften, og som har i oppgave å ivareta regelverket spesielt med tanke på markedsføring og digitale kanaler.

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi en oppdatert status og avklare viktige områder som må være på plass. Det vil være rom for spørsmål underveis.

Kursholder

Kurset holdes i samarbeid med Advokat Morten Bryn fra Codex Advokat, og vil ha en praktisk tilnærming.