GDPR – personvernreglene i et markedsføringsperspektiv

Vårens «hotteste» tema for bedrifter er de nye personvernreglene, GDPR, som trer i kraft fra mai 2018.

Kort om de nye personverneglene

De nye personvernreglene får konsekvenser for alle norske bedrifter, og stiller krav til hvordan bedrifter samler inn og lagrer personopplysninger, eksempelvis i kunde – eller ansettelsesforhold. Samtidig får de som registreres nye rettigheter. Eksempelvis rett til innsyn, retting, sletting og overføring av data. I sum krever dette nye rutiner i bedriften. Brudd på de nye reglene kan medføre høye bøter, og derfor haster det å komme i gang med implementeringen.

De nye personvernreglene i et markedsføringsperspektiv

For oss som markedsførere er det spesielt viktig å være oppmerksom på hvordan de nye personvernreglene påvirker ulike aktiviteter i digitale kanaler. Mange av aktivitetene er knyttet til innsamling av kundeopplysninger for videre bruk i markedsføringen, eksempelvis:

 • Nyhetsbrev
 • Annonsering på Facebook
 • Annonsering i Googles kanaler
 • Lagring av data fra kontaktskjema
 • Lagring av data i forbindelse med kurs eller frokostmøter
 • Behandling av eksisterende kundelister

I tillegg også lagring av kundeopplysninger i forbindelse med kundeforhold, men også lagring av opplysninger knyttet til egne ansatte.

Om kurset GDPR – personvernreglene i et markedsføringsperspektiv

Kurset holdes som en workshop og er delt i fire, der de fire delene kort oppsummert vil handle om:

 • En gjennomgang av de viktigste begrepene innen GDPR og de nye personvernreglene.
 • Hovedprinsippene for personvernforordningen, dataminering, kvalitetskrav, lagringstid, integritet og konfidensialitet, og ansvarlighet.
 • Praktisk gjennomgang av GDPR-arbeidet, med praktiske eksempler, sjekklister, og eksempler på personvernerklæring og samtykkeinformasjon/sluttbrukeravtale.
 • I den siste delen går vi gjennom hvilke konsekvenser GDPR har for oss som markedsførere, der vi ser på de ulike kanalene og hvilke tiltak som må på plass.
 • Avslutningsvis vil det være muligheter for spørsmål og diskusjon.

Kurset holdes i samarbeid med Advokat Morten Bryn fra Codex Advokat, og vil ha en praktisk tilnærming.

Målet med kurset

Målet med kurset er at du skal kunne gå tilbake til egen bedrift for å starte opp og sikre at bedriften er på plass når reglene trer i kraft.

Kursdatoer:

Maks 12 deltakere per kurs. Kursene varer fra kl.10.00 til kl.14.00 (4 timer)

Påmelding på skjema til høyre.

Pris og kurssted:

Kurset koster kr.4.990.- per person og inkluderer lunsj.

Mva kommer i tillegg.

Påmelding er bindende, kurset faktureres ved påmelding.

 

Oslo, Synlighets lokaler i Pilestredet 17, Oslo

Bergen, Synlighets lokaler i Møllendalsveien 1, Bergen

Trondheim, Quality Augustin Hotell og Konferanse, Kongens gate 26,  Trondheim