KUNDECASE Forelesninger på NHH

For NHH har Synlighet, gjennom Linn-Therese Vigsø-Holsen, holdt foredrag både for studenter på bachelor- og masternivå, og for NHH Executive.

Innføring i digital markedsføring

Den digitale verden er i endring hele tiden og markedsføringsstrategier må stadig tilpasse seg nye trender, teknologi og brukermønstre. Synlighet jobber hands on med digital markedsføring for et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner både i Norge og internasjonalt innen alle bransjer.

Dette gjør at vi kan dele erfaringer og kunnskap som en lærebok ikke klarer å formidle.

Temaer NHH-studentene lærte om

Foredragene på NHH ga studentene en innføring i digital markedsføring med tradisjonelle markedsføringsteorier som bakteppe.

Linn Therese NHH

I løpet av forelesningen forklarte vi kjente modeller og markedsføringsteorier studentene er kjent med fra faglitteraturen. I tillegg introduserte vi rammeverket SE-TENKE-HANDLE-modellen som Synlighet bruker i hverdagen for å stadig nå nye mål på vegne av kundene våre.

Vi var innom temaer som:

  • Kjente markedsføringsteorier
  • Se-tenke-handle-modellen
  • Betalt og organisk søk
  • Webanalyse
  • Teoriene i praksis – Hvordan utnytte digitale muligheter
  • Caser og eksempler fra ulike bransjer

For å bygge bro mellom teori og praksis fikk studentene konkrete eksempler hvor disse teoriene og strategiene er benyttet i virkeligheten.

Skreddersydde foredrag og workshops

For foredrag som dette vil vi alltid tilpasse innholdet til både relevante fagområder, bransjer og teorier som deltakerne kjenner til. Linn-Therese har sin bakgrunn fra NHH, hvor hun har en master i Marketing og Brand management, samt 1 år som stipendiat ved Institutt for Strategi og Ledelse. Dette medfører at hun har en solid faglig bakgrunn, med en bred faglig og analytisk forståelse.

Les også: Digitalt kompetanseløft for 50 reiselivsbedrifter

Alle ansatte i Synlighet brenner for digital markedsføring og deler mer enn gjerne erfaringer og kunnskap med deg og andre i din bedrift, enten det er en nettbutikk, høyskole, offentlig etat eller dere leverer b2b-tjenester.

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om skreddersydde foredrag eller workshops.

"I forelesningen gikk Linn-Therese gjennom de utfordringene og mulighetene norske annonsører har i den digitaliserte hverdagen vi er inne i. I tillegg til praktiske og nyttige case fra Synlighet AS klarer Linn-Therese å knytte disse opp mot teorier studentene kjenner. På den måten klarer hun å (1) gi studentene relevante teorier for å øke forståelsen; (2) anvende teorien på praktiske case; og sist, men ikke minst (3) ta studentene inn i den digitale verden og gi dem innsikt i hvilke muligheter dette gir for blant annet måling av effekter." Leif E. Hem, professor, NHH

Vi presenterer gjerne våre referanser i et møte

La oss komme i gang!