KUNDECASE Digitalt reiseliv Oppland (kurs)

Reiselivbransjen i Oppland har fått et digitalt kompetanseløft med et omfattende kursopplegg for store og små reiselivsbedrifter i hele fylket, fra Gjøvik og Hadelandsregionen i sør til Otta i nord.

Digitalt reiseliv oppland

Digitalt kompetanseløft for 50 reiselivsbedrifter

Digitalt reiseliv Oppland er navnet på et prosjekt for å øke den digitale kompetansen til reiselivsbedrifter i fylket. Synlighet har skreddersydd et omfattende kursopplegg for de fire destinasjonsselskapene i Oppland: Visit Valdres, Nasjonalparkriket Reiseliv, Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Visit Lillehammer. 

«Kursrekken har blitt godt mottatt , og det digitale nivået blant reiselivsbedriftene i Oppland har økt.» Caroline B. Klette, prosjektleder Digitalt reiseliv Oppland.

Målsetningen har vært å gi reiselivsbedrifter i regionen en innføring, opplæring og verktøy de trenger for å få økt turisme gjennom digital tilstedeværelse.

Se hvilke tilpassede kurs vi kan holde for deg

Temaer for kursene

I løpet av en ettårsperiode har det blitt gjennomført kurs innenfor temaene:

Totalt har ca. 50 ulike reiselivsbedrifter deltatt. Hver deltaker har deltatt på mellom 3-7 forskjellige kurs, av totalt 27 kurs. 

Ønsker du et lignende opplegg for din organisasjon? Ta kontakt med oss for å diskutere et skreddersydd kursopplegg. 

"Store nivåforskjeller fra start har satt høye krav til kursrekken, da alle deltagere skal få noe tilbake for deltagelsen, og med en fleksibel kursmodell har vi lyktes med dette. Etter år én av et toårig prosjekt, har mange bedrifter tatt i bruk betalt annonsering, det er kjennskap til ord og uttrykk fra den digitale hverdagen, og flere har innsett viktigheten av god tilstedeværelse på nett, og lansert nye nettsider." Caroline B. Klette, prosjektleder Digitalt reiseliv Oppland

Vi presenterer gjerne våre referanser i et møte

La oss komme i gang!