Annonsering i LinkedIn

Annonsering i LinkedIn

Nå relevante brukere gjennom annonsering i LinkedIn. Synlighet hjelper deg med å komme i gang!

Gjennom LinkedIn kan du per i dag nå frem til over 1,3 millioner personer i Norge, der de fleste er yrkesaktive. Annonsering i LinkedIn passer spesielt godt for deg som skal rekruttere eller som jobber i et B2B-marked.

Vi hjelper deg med annonsering i LinkedIn. Ta kontakt i dag!

Kort om LinkedIn og annonsering

LinkedIn-annonsering er basert på de samme prinsippene som annonsering i Google Adwords og Facebook, der det vanligste er å betale når noen klikker på annonsen.

For å oppnå de beste resultatene med annonseringen må du ha tilpassede annonsetekster, relevante landingssider, gode rutiner for webanalyse, tilpassede annonsetekster, riktig målretting og tid til å optimalisere og teste ut nye budskap. Da øker sjansen for at du når dine mål til en optimal kostnad.

Her er noen av målrettingsmulighetene du kan velge å annonsere mot:

  • Geografisk plassering
  • Bransje
  • Stillingsnivå og funksjon
  • Tilhørighet til arbeidsgiver
  • LinkedIn-grupper
  • Alder
  • Kjønn

Hvem passer LinkedIn for?

LinkedIn er et sosialt nettverk først og fremst for bedrifter og yrkesaktive/jobbsøkende. Derfor er det mest nærliggende å benytte Linkedin til å rekruttere, knytte kontakter og til å være til stede i B2B-markedet.

Få hjelp til annonsering i LinkedIn

Ønsker du å prøve ut LinkedIn-annonsering, men er usikker på hvordan du kommer i gang? Synlighet har lang erfaring med annonsering på nett og hjelper både store og små bedrifter i alle bransjer med annonsering i LinkedIn.

LinkedIn er en relativt ny annonsekanal og det er derfor viktig å ikke sette for strenge rammer for utprøving av nye annonser og budskap. For å lykkes er det avgjørende at det legges en strukturert plan for kampanjene, som gjør det mulig å trekke konklusjoner og gjøre forbedringer. Det har vi mye erfaring med.

Ønsker du å prøve ut LinkedIn-annonsering med oss? Ta kontakt nå!