1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to footer

søkemotoroptimalisering seo

Søkemotoroptimalisering (SEO)
Bli funnet når noen leter etter deg!

Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å overbevise søkemotorene om at dine nettsider er de mest relevante for brukere som søker informasjon om tema som du tilbyr.

Innholdet på ditt nettsted og din autoritet og troverdighet som leverandør av det er derfor sentrale tema når det kommer til søkemotoroptimalisering. Med dette i fokus og innsikt inn i søkemotorens algoritmer og vektlegging av faktorer på og utenfor nettstedet, kan vi påvirke din plassering i søk og lønnsomheten i din nettsatsing. 

Hvorfor bruke Synlighet til søkemotoroptimalisering?

Synlighet har arbeidet med søkemotoroptimalisering (SEO) siden 2003, og er en pioner i dette faget. Vi har alltid holdt oss godt innenfor søkemotorenes retningslinjer, og bekjenner oss til de kvalitetsstandarder som er definert av bransjeorganisasjonen Bra Søk.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er et viktig ledd i en helhetlig markedsføring på Internett, og har fokus på målgruppene du skal nå og produktene eller innholdet som du skal selge. Godt arbeid med søkemotoroptimalisering understøtter og styrker andre virkemidler i nettmarkedsføringen din.

Slik jobber vi med søkemotoroptimalisering!

Fordi SEO er et komplisert felt finnes det ingen standardpakker som passer for alle. Vi anbefaler ofte å starte med en workshop eller en grundig statusanalyse, for å kartlegge mulighetene, se hvor skoen trykker, og hvilke tiltak som vil gi størst effekt.

For arbeid med innhold gjennomfører starter vi oftest med en grundig søkeordsanalyse, der vi avdekker ord og fraser som ditt nettsted naturlig kan levere på, som kan skape resultater og der du har mulighet til å lykkes. Vi legger så gjerne opp et løp der vi sammen arbeider for å nå mål som defineres. 

Innenfor teknologi, navigasjon og nettsidenes oppbygging gjennomfører vi gjerne en strukturanalyse av nettstedet, utformer tiltakslister til teknisk leverandør og står som prosjektledere for implementering av tiltak.

For lenkebygging kartlegger vi dagens situasjon, identifiserer muligheter, utformer strategier og iverksetter tiltak.

Hele veien har vi fokus på kompetansebygging og kunnskapsoverføring, fordi SEO er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som berører dem som arbeider me nettstedet.

Kontakt oss for å oppnå resultater med søkemotoroptimalisering! Du kan komme til å bli overrasket! Bruk skjemaet til høyre eller ring oss på  04195

Ring oss i dag: 04195

Ja, takk. Kontakt meg om søkemotoroptimalisering SEO idag!  • Meld meg på nyhetsbrev